send link to app

BELIXEYRLibero

Suallara Bəli və ya Xeyr cavabı verilir. Cavab verildikdən sonra, sualın düzgün cavabı - qısa açıqlaması göstərilir.Cavab səhifəsinin üstündən istənilən nöqtəyə toxunmaqla, növbəti suala keçid olunur.Hər mərhələ müxtəlif mövzular üzrə 15 qarışıq suallardan ibarətdir.
Bütün suallara düzgün cavab verən oyunçu sertifikatla təltif olunur :)
Bu oyunla dünyagörünüşünüzü və biliklərinizi artırmaqla bərabər, dostlarınızla intellekt savaşına çıxaraq vaxtınızı daha səmərəli və əyləncəli keçirdə bilərsiniz.
Hörmətli oyunçular, əgər suallarda və oyun zamanı hər hansı səhvliklər aşkarlanıbsa, zəhmət olmazsa, belixeyr@gmail.com ünvanına məktub göndərəsiniz.Bu oyunun inkişafı üçün çox önəmlidir. Köməyiniz üçün təşəkkürlər.